KULLANIM KOŞULLARI

 

Genel olarak

Bu web sitesi Recom Technologies Ltd. şirketine aittir ve onun tarafından işletilmektedir.

Recom Technologies Ltd, iştirakleri ve bağlı kuruluşları (birlikte "Recom Technologies") ürün ve hizmetlerine gösterdiğiniz ilgi ve https://recom-tech.com/ adresini ziyaretiniz için teşekkür ederiz. Siteye erişiminiz ve Siteyi kullanımınız, aşağıda belirtilen sorumluluk reddi dili de dahil olmak üzere kullanım hüküm ve koşullarına ("Kullanım Koşulları") ve yürürlükteki tüm yasalara tabidir.

Bu web sitesi Recom Technologies tarafından, aynı zamanda yöneticisi olan info@recom-tech.com iletişim e-postası ile oluşturulmuştur.

https://recom-tech.com/ web sitesinin kullanımı, ziyaretçinin/kullanıcının dikkatlice okuması istenen bu genel şartlara tabidir, çünkü web sitesinin kullanımı bunların anlaşılması ve koşulsuz kabulü anlamına gelir. Ziyaretçi/kullanıcı işbu kullanım koşullarını kabul etmiyorsa, web sitesinin hizmetlerini ve içeriğini kullanmamalıdır.

Fikri Mülkiyet

Site'nin içeriği, genel yapısı, yazılımı, metinleri, logoları ticari markaları, hizmet markaları, ticari isimleri, animasyonlu olsun olmasın görüntüleri, fotoğrafları, uzmanlığı ve Site'yi oluşturan diğer tüm unsurlar Recom Technologies'in veya Recom Technologies'e lisans vermiş olan üçüncü kişilerin münhasır mülkiyetindedir. Kullanım Koşulları, sesler, fotoğraflar, görüntüler, edebi metinler, sanat eserleri, yazılımlar, markalar, grafik tüzükler veya logolar gibi Recom Technologies'e veya devralanlarına ait unsurlarla ilgili her türlü fikri mülkiyet hakkının tüketici veya ziyaretçi veya internet kullanıcısı yararına devredilmesini gerektirmez.

İnternet Kullanıcıları, Site sayfalarını veya Siteyi oluşturan unsurların bilgisayar kodlamalarını herhangi bir şekilde değiştirmekten, kopyalamaktan, çoğaltmaktan, indirmekten, yaymaktan, iletmekten veya ticari olarak kullanmaktan ve/veya dağıtmaktan kaçınmayı özellikle taahhüt ederler. Recom Technologies'in açık izni olmaksızın yukarıdaki haklardan herhangi birinin kısmen veya tamamen çoğaltılması ve/veya temsili yasaktır ve bu tür bir ihlali gerçekleştiren kişi için hukuki ve cezai sorumluluk doğurabilecek bir hak ihlali teşkil edecektir.

Sonuç olarak, İnternet kullanıcıları Recom Technologies'in fikri mülkiyet haklarını doğrudan veya dolaylı olarak ihlal edebilecek her türlü davranış veya eylemden kaçınmayı taahhüt ederler.

Bu nedenle, Recom Technologies'in açık izni olmadan Web Sitesinin unsurlarını kullanan bu tür ayırt edici işaretlerin kısmen veya tamamen çoğaltılması yürürlükteki Yasalar uyarınca yasaktır.

Aksi belirtilmedikçe, Sitede görüntülenen tüm ticari markalar, hizmet markaları, ticari adlar ve logolar Recom Technologies Şirketlerinin tescilli ve tescilsiz ticari markalarıdır.

Garanti Feragatnameleri

Sitenin içeriği ve tüm unsurları, açık veya zımni herhangi bir garanti veya açık veya zımni herhangi bir temsil olmaksızın "OLDUĞU GİBİ" esasına göre sağlanmaktadır. Recom Technologies, yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, satılabilirlik garantisi, üçüncü taraf haklarının ihlal edilmemesi garantisi ve belirli bir amaca uygunluk garantisi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü açık ve zımni garantiyi veya beyanı reddeder. Bazı yargı bölgeleri zımni garantilerin hariç tutulmasına izin vermeyebilir, bu nedenle yukarıdaki istisnalardan bazıları sizin için geçerli olmayabilir, ancak yalnızca bu tür istisnalara izin verilmediği ölçüde. Böyle bir durumda, bu tür istisnalar yürürlükteki yasaların gerektirdiği ölçüde sınırlı olacaktır.

Sınırlama olmaksızın, Recom Technologies ve tedarikçileri, Sitedeki materyal, hizmet, yazılım, metin, grafik ve bağlantıların doğruluğu, içeriği, çalışabilirliği, güvenilirliği, eksiksizliği veya güncelliği hakkında hiçbir garanti veya beyanda bulunmamaktadır.

Recom Technologies, Web Sitesinin kesintisiz veya hatasız bir şekilde çalışacağını veya performans göstereceğini ya da Web Sitesinin veya ana sunucunun virüs veya diğer zararlı kodlardan arındırılmış olarak muhafaza edileceğini garanti etmez. Recom Technologies, Site'de sunulan bilgilerin geçerli, güncel veya doğru olduğuna dair hiçbir garanti vermez. Bazı eyaletler ve yargı bölgeleri zımni garantiler üzerinde sınırlamalara izin vermez, bu nedenle yukarıdaki sınırlama sizin için geçerli olmayabilir. Yukarıda belirtilenler, yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde uygulanabilir olacaktır.

Sorumluluğun Sınırlandırılması - Feragatname

Hiçbir koşulda ve yasal teoriye bakılmaksızın, haksız fiil, sözleşme veya başka bir şekilde, Recom Technologies ve/veya ilgili lisans verenler ve/veya tedarikçiler ve/veya bunların katkıda bulunanları, herhangi bir tarafa karşı, aşağıdakilerden kaynaklanan doğrudan veya dolaylı, özel, cezai, arızi, sonuç olarak ortaya çıkan veya diğer zararlardan sorumlu olmayacaktır, Bu tür zararların olasılığı açıkça bildirilmiş olsa bile, kar kaybı, iş kesintisi, program veya veri kaybı için herhangi bir zarar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Siteye veya içeriğine veya diğer köprü bağlantılı web sitelerine erişimden veya bunların kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak. Recom Technologies ve/veya ilgili lisans verenler ve/veya tedarikçiler ve/veya bunların katkıda bulunanlarına karşı bu tür taleplerden feragat edersiniz. Yukarıda belirtilen sınırlamalar bu Kullanım Koşullarının temel unsurlarıdır ve bu sınırlamaları kabul etmediğiniz takdirde Site ve materyalleri size sağlanmayacaktır.

Bazı yargı bölgeleri yukarıda belirtilen istisna veya sorumluluk sınırlamalarından herhangi birine izin vermeyebilir, bu nedenle yukarıdaki istisna veya sınırlamalardan bazıları sizin için geçerli olmayabilir, ancak yalnızca bu tür istisna veya sınırlamalara izin verilmediği ölçüde. Böyle bir durumda, söz konusu istisna veya sınırlamalar yürürlükteki yasaların gerektirdiği ölçüde sınırlı olacaktır.

Tazminat
Bu Siteyi kullanmanın bir koşulu olarak, Recom Technologies'i, iştiraklerini ve bağlı kuruluşlarını ve bunların hissedarlarını, memurlarını, yöneticilerini, çalışanlarını ve temsilcilerini, bu Web Sitesini kullanımınızdan kaynaklanan iddialardan kaynaklanan her türlü iddia, talep, yargı, maliyet, yükümlülük, masraf (avukatlık ücretleri dahil) ve zarara karşı ve bunlara karşı tazmin etmeyi kabul edersiniz; buna, doğru olması halinde bu hizmet şartlarının tarafınızdan ihlal edildiğini iddia eden iddialar da dahildir.

Hiperlinkli ve Referanslı Web Siteleri

Recom Technologies bilgi hizmetlerindeki bazı köprüler veya atıfta bulunulan web siteleri sizi üçüncü taraf web sitelerine götürebilir. Bu web sitelerinin içeriği tarafımızdan araştırılmamış veya analiz edilmemiştir ve köprü bağlantılı veya atıfta bulunulan web sitelerindeki herhangi bir bilginin yeterliliğini, doğruluğunu, güvenilirliğini veya eksiksizliğini garanti etmiyoruz ve içeriklerinin herhangi biri veya tümü için herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz. Diğer web sitelerine verilen köprüler yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla sunulmaktadır ve bu web sitelerini veya orada açıklanan ürün veya hizmetleri kendimize ait olarak onayladığımız veya içeriğini onayladığımız veya doğru bulduğumuz anlamına gelmez.

Dikkat Edilmesi Gerekenler Rörneğin Fveya ileriye dönük SAÇIKLAMALAR

Bu Site, riskler ve belirsizlikler içeren ve çeşitli uluslararası yasalar kapsamında tanımlandığı üzere "ileriye dönük beyanlar" teşkil eden beyanlar, tahminler veya öngörüler içerebilir. Bazı durumlarda, ileriye dönük ifadeleri tanımlamak için "inanmak", "öngörmek", "görünüm", "rehberlik", "niyet etmek", "beklemek", "öngörmek", "planlamak", "hedeflemek" ve benzeri ifadeler kullanırız.

Diğerlerinin yanı sıra, gelecekteki mali durumumuz ve sonuçlarımız, iş stratejimiz, Recom Technologies bütçeleriyle gelecekteki ilişkilerimiz, proje geliştirme seviyeleri, öngörülen maliyetler, üretim seviyeleri, sermaye harcaması tahminleri ve gelecekteki operasyonlar için yönetimin planları ve hedefleri ile ilgili ifadeler de dahil olmak üzere, tarihi gerçeklere ilişkin ifadeler dışındaki tüm ifadeler ileriye dönük ifadelerdir. Bu ileriye dönük beyanlara gereğinden fazla güvenmemelisiniz.

Doğası gereği, ileriye dönük ifadeler risk ve belirsizlik içerir, çünkü gelecekteki olaylara ve koşullara ilişkin mevcut beklentilerimizi ve varsayımlarımızı yansıtırlar ve bunların doğru olmadığı kanıtlanabilir. Recom Technologies, ileriye dönük beyanları kamuya açık olarak güncelleme veya revize etme yükümlülüğünü üstlenmez. Gelecekteki sonuçlarımızın, faaliyet düzeyimizin, performansımızın veya başarılarımızın ileriye dönük beyanlarda yansıtılan beklentileri karşılayacağını garanti edemeyiz. Ayrıca, ne biz ne de başka herhangi bir kişi ileriye dönük beyanların doğruluğu ve eksiksizliği konusunda sorumluluk kabul etmiyoruz. Yasalar gereği bu beyanları güncellememiz gerekmedikçe, gerçek sonuçlara veya beklentilerimizdeki değişikliklere uygun hale getirmek için bunlardan herhangi birini güncellememiz gerekmeyecektir.

Sitedeki hiçbir şey yatırım yapmaya veya hisse/hisse senedi satın almaya davet teşkil etmez.

Bölünebilirlik

Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme tarafından nihai bir kararla geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilmesi halinde, söz konusu hükmün Kullanım Koşullarından çıkarıldığı kabul edilecek ve Kullanım Koşullarının geri kalanı tam olarak yürürlükte kalacaktır.

Hakların Saklı Tutulması

Recom Technologies, bu kullanım koşullarının bölümlerini istediği zaman değiştirme, tadil etme, ekleme veya çıkarma hakkını saklı tutar.

Uygulanacak Hukuk - Yargı Yetkisi

Bu Koşullar ve bunlarda yapılan değişiklikler Kıbrıs'ın maddi yasalarına tabidir ve bu tür herhangi bir davanın yargı yetkisi ve yeri yalnızca Lefkoşa, Kıbrıs'ın olağan mahkemelerine verilecektir.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Antlaşması'nın uygulanması açıkça hariç tutulmuştur.

Bizi takip edin:
İş hakkında
ŞİRKET HAKKINDA
RECOM, Güneş Enerjisi sektörünün ön saflarında yer almaktadır ve dünya çapında kurumsal şubeler kurmuştur. Şirket, tüm faaliyetlerinde 'en iyi işyeri uygulamalarını' sürdürmekte ve en yüksek etik standartları korumaktadır. RECOM, farklı geçmişiyle gurur duyan ve işgücünü yalnızca beceri ve uzmanlığa dayalı olarak geliştiren fırsat eşitliğine sahip bir işverendir.


İŞ HAKKINDA
Almanya pazarındaki müşterilerle ilişkiler kurmak ve sürdürmek için bir İş Geliştirme Müdürü arıyoruz.
Ayrıntılı olarak:
Potansiyel müşterileri ve sektör segmentasyonunu değerlendirerek iş fırsatlarını belirlemek; satış olanaklarını araştırmak ve analiz etmek.
Satış planını amaç ve hedeflere uygun olarak yürütmek.
Müşteri ilişkileri kurmak ve sürdürmek, müşteri memnuniyetini garanti etmek, yeni iş edinimi ve müşteri sadakatini sağlamak.
Bilgi toplayarak, analiz ederek ve özetleyerek satış raporları hazırlamak.
Yüksek kaliteli müşteri hizmetlerini sürdürmek ve şirketi temel değerleri doğrultusunda temsil etmek.


NELERE İHTİYACINIZ VAR
Dil - Akıcı İngilizce ve Almanca.
Deneyim - Kurumsal bir ortamda kanal satışında en az 1 yıl deneyim.
Hızlı olma - Motive olmuş, insan odaklı bir kişiye ihtiyacımız var.
Organizasyon Becerileri - Detaylara güçlü dikkat ve kanıtlanmış organizasyon ve zaman yönetimi becerileri
Tutum - Son derece profesyonel görünüm, karakter ve davranış.
Problem çözücü - Problem çözme becerileri ve baskı altında ve sıkı son teslim tarihlerinde çalışma yeteneği.
Yaşam Tarzı - Esneklik ve seyahat etme yeteneği
Güneş enerjisi tutkusu