RECOM TEKNOLOJİLERİ GİZLİLİK POLİTİKASI

1. Giriş

Recom Technologies, etik açıdan ve özellikle kişisel verilerin korunması için yüksek standartlara saygı göstermeyi ve sürdürmeyi amaçlayan bir politika izlemektedir. Bu bağlamda, kişisel verilerinizi gizlilik ve mahremiyetinize saygı çerçevesinde muhafaza eder ve işler, bunları daha fazla korumak için gerekli teknik ve organizasyonel önlemleri sürekli olarak alır.

Bu Gizlilik Politikası (bundan böyle "Politika" olarak anılacaktır), kişisel bilgilerinizin Recom Technologies, iştirakleri ve bağlı kuruluşları (bundan böyle "Recom Technologies" olarak anılacaktır) tarafından toplanması, depolanması, saklanması, işlenmesi ve kullanılmasına ilişkin koşullarla ilgilidir.

2. İşlemenin Yasal Dayanağı ve Amaçları:

Recom Technologies, Kişisel Verilerinizi belirli amaçların gerçekleştirilmesi için ve yalnızca geçerli veri koruma yasaları tarafından sağlanan uygun bir yasal dayanak olduğunda işleyecektir. Özellikle, Recom Technologies Kişisel Verilerinizi yalnızca aşağıdaki yasal dayanaklardan biri veya daha fazlası geçerli olduğunda işleyecektir:

2.1 İşleme için özgür, spesifik, bilgilendirilmiş, açık ve net rıza,

2.2 Tarafı olduğunuz bir sözleşmenin yerine getirilmesi veya talebiniz üzerine alınan sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması;

2.3 Recom Technologies'in meşru menfaati;

2.4 Kişisel Verileri işlemek için yasal bir zorunluluk.

Kişisel Verilerinizi anonim bilgi dosyaları oluşturmak ve/veya üçüncü taraflara Hizmetlerimiz hakkında karşılaştırmalı değerlendirme ve toplu istatistikler sağlamak için kullanabiliriz.

Kıyaslama ve toplu istatistikler anonimdir ve kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler içermez ve sizi tanımlayan veya tanımlayan herhangi bir şekilde veya biçimde üçüncü taraflara aktarılmaz veya satılmaz.

Recom Technologies'in verilerinizi yukarıdaki paragrafta listelenenler dışındaki amaçlar için işlemesi gerekirse, sizi bilgilendireceğiz ve gerekli olabilecek tüm ek adımları atacağız.

3. Toplanan Kişisel Veri Kategorileri

Kişisel veriler, belirli bir bireyi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamak için kullanılabilecek her türlü bilgi anlamına gelir.

Kişisel verileri çeşitli kaynaklardan toplayabiliriz. Recom Technologies işleyebilir:

3.1 İletişim verileri: ad, soyad, e-posta adresi, telefon numaraları, bize gönderdiğiniz mesajın içeriği ve bizimle iletişiminiz sırasında sağlamış olabileceğiniz diğer kişisel veriler. Bu Kişisel Veriler, bize soru sormanız, bizden bilgi talep etmeniz veya bizimle herhangi bir yazışma yapmanız halinde işlenecektir. Bu tür bir işleme, tarafınızdan alınan iletişimlere veya yapılan taleplere yanıt vermek amacıyla gereklidir. Diğer kişisel verilerin sağlanması isteğe bağlıdır.

3.2 Tarama verileri: normal işleyişleri sırasında, web sitemizin çalışması için yazılım prosedürleri, yönlendirme web sitesi, cihaz türü, tarayıcı, ziyaret ettiğiniz şirket web sayfaları, ziyaret tarihi ve saati, internet servis sağlayıcısının adı, internete eriştiğiniz internet protokol adresi, sitemize bağlandığınız internet adresi vb. gibi belirli verileri alır. Bu verilerin iletilmesi, veri ve e-posta gönderme sisteminin yönetimini ve optimizasyonunu iyileştirmek için yararlıdır.

Recom Technologies şirketleri bu kişisel verileri birbirleriyle paylaşabilir ve bu Gizlilik Politikası ile tutarlı bir şekilde kullanabilir. Ayrıca ürünlerimizi, hizmetlerimizi, içeriğimizi ve reklamlarımızı geliştirmek için diğer bilgilerle birleştirebiliriz.

4. Veri Alıcıları

        4.1 Recom Technologies, kişisel verileri üçüncü taraflara aktarabilir, ancak bu aktarım yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde gerekli olduğu takdirde ve ölçüde.

        4.2 Recom Technologies, kişisel verileri, mevzuata uyumu ve/veya hukuki taleplerini oluşturması, uygulaması veya savunması için gerekli olması halinde yargı, tahkim, vergi, gümrük makamları veya diğer kamu makamlarına, düzenleyici kurumlara, denetçilere, dış muhasebecilere, hukuk müşavirlerine aktarabilir.

       4.3 Recom Technologies, kendisine belirli süreli veya belirsiz süreli iş sözleşmesi, yarı zamanlı istihdam, iş sözleşmesi veya diğer istihdam ilişkisi biçimleriyle bağlı olup olmadığına bakılmaksızın personeline, iştiraklerine ve iştiraklerinin personeline, dış ortaklarına, acentelerine, yardımcılarına ve karşı taraflarına, bu koruma politikasından ve Gizlilik Politikasından haberdar olan ve bunlara bağlı olan ve ayrıca gizliliği korumayı taahhüt eden verileri aktarabilir.

5. Kişisel Verilerin Korunması

5.1 18 Yaş Altı Kullanıcılar

Web sitemiz on sekiz (18) yaşını doldurmuş bireylere yöneliktir. Recom Technologies, reşit olmayanların kendi inisiyatifleriyle web sitelerini ziyaret etmeleri durumunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Veri toplama süreci sırasında kullanıcının daha küçük yaşta olduğunu fark edersek, reşit olmayan kişinin kişisel verilerini işlemeyeceğiz.

5.2. Toplanan Verilerin Güvenliği ve Veri Saklama

Verilerinizi yetkisiz kişilerin erişimine ve yasa dışı işleme, kazara kayıp, imha ve hasara karşı hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak korumak için sıkı fiziksel, elektronik ve idari güvenlik önlemleri uyguluyoruz.

Şirketin meşru menfaatlerini korumak, kanıtları muhafaza etmek ve genel olarak etik ve iyi iş uygulamalarına uymak için bazı verilerin saklanması gerekir. Veri saklama için bazı nedenler şunlardır:

- Davalar

- Mevzuata uygunluk

- Vergi denetimi amacıyla

- Kaza soruşturması

- Güvenlik olayı soruşturması

- Fikri mülkiyetin korunması

5.3 Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

  Recom Technologies web sitesi, üçüncü şahıslar tarafından işletilen diğer web sitelerine veya uygulamalara (örneğin sosyal medya) bağlantılar sağlayabilir. Bu tür üçüncü taraf web sitelerine veya uygulamalarına bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmektedir. Recom Technologies, bağlantılı herhangi bir web sitesinin veya uygulamanın içeriğinden veya toplayabilecekleri verilerden sorumlu değildir. Recom Technologies, bu bağlantılı web sitelerini veya buralarda bulunan herhangi bir bilgi, yazılım veya diğer ürün, hizmet veya materyali veya bunların kullanımından doğabilecek herhangi bir sonucu onaylamaz veya temsil etmez. Bu web sitesine bağlı herhangi bir üçüncü taraf web sitesine erişmeye karar verirseniz, bunu tamamen kendi sorumluluğunuzda yaparsınız.

5.4 Teknik ve Organizasyonel Önlemler

- Recom Technologies, işlenen kişisel verilerin doğru olması ve gerektiğinde derhal güncellenmesi için uygun teknik ve idari bütün güvenlik tedbirlerini alır.

- Recom Technologies, yanlış veya eksik olan verilerin derhal silinmesini veya düzeltilmesini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alır. İşlenen kişisel veriler, müşteriye sunulan hizmetin gereklerine, her iki tarafın sözleşmesel yükümlülüklerinin yerine getirilmesine uygun, orantılı ve ilgili olup, yukarıda ve ilgili sözleşmelerde belirtildiği üzere yalnızca belirli, açık ve meşru amaçlar için toplanmaktadır.

- Recom Technologies tarafından kişisel verilerin işlenmesi, gizliliğini ve kişisel verileri yetkisiz erişim, yanlış kullanım, değişiklik, yasaklanmış yayma, ifşa, kayıp veya kazara / yasadışı imha ve diğer her türlü yasadışı işlemden korumak için kurallara ve diğer prosedürlere uygunluğunu sağlayacak şekilde gerçekleştirilir.

- Recom Technologies, topladığı kişisel verileri olası ihlal, kayıp, kötüye kullanım, değişiklik veya imhaya karşı korumak amacıyla teknik ve organizasyonel güvenlik politikaları ve prosedürleri uygular. Kişisel verilerin korunmasına yönelik uygulanan tedbirlerin etkinliğini gözden geçirmek amacıyla Recom Technologies tarafından düzenli olarak kişisel verilerin işlenmesine ilişkin iç denetimler gerçekleştirilmektedir.

5.5 Feragatname 

Recom Technologies virüslere ve diğer zararlı bileşenlere karşı korunmak için makul önlemler alsa da, internetin doğası gereği, web sitesine erişiminizin kesintisiz veya hatasız olacağını veya bu web sitesinin, sunucularının veya tarafımızdan gönderilebilecek e-postaların virüs veya diğer zararlı bileşenlerden arınmış olduğunu garanti etmek imkansızdır.

6. Saklama Süresi

Genel bir kural olarak, ilgili kişilerin tüm kişisel verileri, saklanmaları için ilgili kişilerin belirli veya belirsiz bir süre için açık rızası alınmadığı sürece, sözleşme ilişkimizin sona ermesi üzerine silinir / imha edilir. Verilerin saklama süresi, Recom Technologies'in sözleşme ve vergi yükümlülüklerini düzenleyen yürürlükteki mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğü tarafından da belirlenir. İstisnai olarak, şirket tarafından sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirildiğinin mahkemeler önünde kanıtlanması veya bir hukuk kuralı ya da Kamu veya Bağımsız Makamların talimatlarına uyulmasını gerektirmesi durumunda Verilerin saklama süresinin uzatılması mümkündür.

7. Kişisel Verilerin Avrupa Birliği Dışına Aktarılması

Recom Technologies kişisel verileri Avrupa Birliği dışına aktarabilir. Bu tür bir aktarımı güvence altına almak için, biz:

- Avrupa Komisyonu tarafından tanınan kişisel verilerin yeterli düzeyde korunduğu bir ülkede Avrupa Birliği dışında bulunan hizmet sağlayıcıları seçin veya

- Hizmet sağlayıcının yeterli koruma düzeyine sahip bir ülkede bulunmaması halinde, Recom Technologies'in yürürlükteki yasalarda öngörülen istisnalardan yararlanamaması durumu hariç olmak üzere, Recom Technologies söz konusu aktarımları ya Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan standart sözleşme hükümlerine uygun bir anlaşma yaparak ya da Avrupa'nın denetim makamları tarafından kabul edilen bağlayıcı kuralları benimsemiş bir hizmet sağlayıcı kullanarak güvence altına alacaktır.

8. Sizin Haklarınız

Bu, Verilerinizi yasaların izin verdiği ölçüde işlememiz durumunda tarafımızdan bilgilendirilme hakkına sahip olduğunuz anlamına gelir. Verilerinizi işliyorsak, aşağıdakiler hakkında bilgilendirilmeyi isteyebilirsiniz:

  • Hakkınızda tutulan kişisel verilerinize erişmek ve işleme amaçlarını ve araçlarını, veri kontrolör(ler)inin, veri işlemci(ler)inin ve verilerin açıklanabileceği tarafların ayrıntılarını öğrenmek.
  • Kişisel verilerinizin rızanızla işlendiği durumlarda rızanızı dilediğiniz zaman geri çekme.
  • Kişisel verilerinizin doğru olması için güncellenmesi ve düzeltilmesi.
  • Yukarıda belirtilen amaçlar için artık gerekli değilse kişisel verilerinizi kayıtlarımızdan silme.
  • Belirli durumlarda kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanması.
  • Kişisel verilerinizin elektronik formatta elde edilmesi.
  • Bize ve/veya ilgili veri koruma kurumuna şikayette bulunma.
  • Hakkınıza üstün gelen başka zorlayıcı ve meşru nedenler olmadığı sürece, kişisel verilerinizi işlememize itiraz etme veya işlemeyi durdurmamız için bizi bilgilendirme (doğrudan pazarlama amaçları dahil).
  • Veri taşınabilirliği hakkı. Bu, verilerin belirli koşullar altında elektronik olarak taşınabileceği, kopyalanabileceği veya iletilebileceği anlamına gelir.

9. Haklarınızı Kullanmak

Haklarınızı kullanmak için, kullanmak istediğiniz hakkı açıklayan ilgili bir talebi bize https://recom-tech.com/ web sitemizde bulacağınız posta adresimize veya Veri Koruma Görevlisine elektronik posta yoluyla dpo@recom-tech.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. Uygun herhangi bir yolla kimlik kanıtı sağlamalısınız.

Taleplerinize gecikme olmaksızın ücretsiz olarak yanıt veriyoruz. Bununla birlikte, talebiniz karmaşıksa veya çok sayıda talebiniz varsa, size yanıt vereceğimiz (2) iki aylık bir uzatma almamız gerekiyorsa, sizi ay içinde bilgilendireceğiz.

10. Şikayetler

Kişisel Verilerinizin işlenmesinin kişisel verilerin korunmasına yönelik geçerli ulusal ve düzenleyici çerçeveyi ihlal ettiğini düşünüyorsanız, talebinizi ulusal veri koruma kurumuna göndererek bu kuruma şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

11. Gizlilik Politikamızdaki Değişikliklere İlişkin Bildirim

Kişisel verilerin korunmasına yönelik geçerli ulusal ve Avrupa yasal ve düzenleyici çerçevesini karşılamak için gerekli görüldüğünde bu Politikayı güncelleyeceğiz. Politikada veya Kişisel Verilerinizi kullanma şeklimizde önemli değişiklikler olması halinde, bunu sitemizde göze çarpan bir yerde yayınlayacağız.

Bizi takip edin:
İş hakkında
ŞİRKET HAKKINDA
RECOM, Güneş Enerjisi sektörünün ön saflarında yer almaktadır ve dünya çapında kurumsal şubeler kurmuştur. Şirket, tüm faaliyetlerinde 'en iyi işyeri uygulamalarını' sürdürmekte ve en yüksek etik standartları korumaktadır. RECOM, farklı geçmişiyle gurur duyan ve işgücünü yalnızca beceri ve uzmanlığa dayalı olarak geliştiren fırsat eşitliğine sahip bir işverendir.


İŞ HAKKINDA
Almanya pazarındaki müşterilerle ilişkiler kurmak ve sürdürmek için bir İş Geliştirme Müdürü arıyoruz.
Ayrıntılı olarak:
Potansiyel müşterileri ve sektör segmentasyonunu değerlendirerek iş fırsatlarını belirlemek; satış olanaklarını araştırmak ve analiz etmek.
Satış planını amaç ve hedeflere uygun olarak yürütmek.
Müşteri ilişkileri kurmak ve sürdürmek, müşteri memnuniyetini garanti etmek, yeni iş edinimi ve müşteri sadakatini sağlamak.
Bilgi toplayarak, analiz ederek ve özetleyerek satış raporları hazırlamak.
Yüksek kaliteli müşteri hizmetlerini sürdürmek ve şirketi temel değerleri doğrultusunda temsil etmek.


NELERE İHTİYACINIZ VAR
Dil - Akıcı İngilizce ve Almanca.
Deneyim - Kurumsal bir ortamda kanal satışında en az 1 yıl deneyim.
Hızlı olma - Motive olmuş, insan odaklı bir kişiye ihtiyacımız var.
Organizasyon Becerileri - Detaylara güçlü dikkat ve kanıtlanmış organizasyon ve zaman yönetimi becerileri
Tutum - Son derece profesyonel görünüm, karakter ve davranış.
Problem çözücü - Problem çözme becerileri ve baskı altında ve sıkı son teslim tarihlerinde çalışma yeteneği.
Yaşam Tarzı - Esneklik ve seyahat etme yeteneği
Güneş enerjisi tutkusu